Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.24
— Къыхэтхык1ым зыхуагъэхьэзыру зыф1агъэк1а лэжьыгъэр.
— Бэлагъы Къантемыр Налшыч еджак1уэхэм я1ущ1ащ.
— Къармэ Асият и тхылъыр утыку къыралъхьащ.

Поделиться: