Радио КБР 18.00 bal — 2019.06.18
— Бюгюн нотариуслагъа семинар къуралгъанды.
— «Къабмалкъэнерго» алчыланы санындады.
— Старый Черекде жол оюлгъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: