Радио КБР 18.00 bal — 2019.03.18
— Казбек Коков Кърым бла Севастополь Россейге къошулгъаны бла байламлы алгъышын этгенди.
— Апрельни биринден пенсиялагъа къошуллукъду.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: