Радио КБР 18.00 bal – 2020.10.22
— Школчуланы кюз арты каникуллары бир ыйыкъны алгъа башланырыкъдыла.
— КъМ-ны прокурору бизнессни келечилери бла тюбшииркди
— Бахсан шахарда сабий садны къурулушу барады.
— Дзюдочуларыбыз 9-майдал къытхандыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: