Радио КБР 18.00 bal – 2020.09.15
— Казбек Коковну указы бла Роспотребнадзорну къуллукъчулары къырал саугъалагъа тийиншли болгъандыла.
— Ана капиталны ёлчеми келир жылдан 4-процент чакълы ёсерикди.
— Александровский станицада айбат бахча ачылгъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: