Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.08
— Къабарты-Малкъарны элли урунганлары къыралдан бир миллиард бла 200 миллион сом болушлукъ алгъандыла.
— Нальчикни солуу паркы эм зоопаркы карантинден сора жангыдан ачылгъандыла.
— Роспотребнадзор 12 солуу жерде сууну эм суу жагъалада юзмезни бла топракъны тазалыгъына анализ этгенди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: