Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.16
— Коронавиусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.
— Референдумгъа къатышырыкъ адамладан заявленияла алып башлагъандыла.
— Нальчик шахарны автомобиль жоларын жангыртыу ишле къыстау барадыла.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: