Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.04
— Республикада коронавирусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.
— «Пушкинни окъуйбуз» деген интернет акцияны къурагъанды.
— Республиканы жер жерлеринде буз, жел къатыш уллу жауунла жаугъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: