Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.28
— Республикада коронавирусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.
— Уллу хорламны парады июнь айны 24-ётерикди.
— Къашхатауда кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырыу ишле барадыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: