Радио КБР 18.00 bal – 2019.09.02
— Казбек Коков билимни кюню бла алгъышлагъанды.
— Бызынгы альплагер 60-жыллыгъын белгилегенди.
— Минги тауда альпинистни къутхаргъандыла.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: