Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.16
— Бюгюн Машукну 1-чи смени бошалгъанды.
— Щукин атлы театр институтда окъугъан Малкъар студияны студентлери солуулагъа келип турадыла.
— Спорт жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: