Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.13
— Машукда билим бериу программагъа уллу магъана бериледи.
— Минги тауда къутхарыу ишле барадыла.
— Нальчикде китап окъуучуланы фестивалы ётгенди.
— маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: