Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.06
— Айырыу комиссияда чёп атыу къууум ётгенди.
— «Мир» станцияны къурулушчуларына эскертме къанга ачхандыла.
— Быллымда топ майдан ишленеди
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: