Радио КБР 15.00 kab – 2020.09.14
— «ДАКАР-2021» ралли-марафоным хэтыну камазхэр КъБм къеблэгъащ.
— Коронавирусым теухуауэ.
— Прохладнэ сымаджэщыр госпитал ящ1ыжащ.
— Ныбжьыщ1эхэм паспортхэр иратыжащ.

Поделиться: