Радио КБР 15.00 bal — 2019.07.29
— Казбек Коков къурулуш обьектледе болумну контрольгъа алгъанды.
— Май районда халкъны санын жазыу ишге хазырланадыла.
— Терек шахарда орамлагъа ремонт этедиле.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: