Радио КБР 15.00 bal — 2019.06.14
— Шимал Кавказны жаш жазыучуларына бла назмучуларына битеуроссей школ къуралгъанды.
— Малланы тау жайлыкълагъа ашыргъандыла.
— Маданият жашаудан
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: