Радио КБР 15.00 bal — 2019.05.23
— Бюгюн республиканы школларында ахыр школ къонгуроуну байрамы ётгенди.
— КъМ-да хаджгъа баргъанланы саулукъларын тинтирикдиле.
— РФ-да автомоттуризмни айнйтыуну соруларына жораланган энчи кенгеш ётгенди.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: