Радио КБР 15.00 bal – 2020.07.31
— Республиканы малчылары къыш кезиуге хазырланып башлагъандыла.
— Коронавирусдан ауругъанла азая барадыла.
— Банкомат карталаны жангы тюрлюлерин сингдириуню амаллары этилликдиле.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: