Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.20
— Казбек Коков медиклени алгъышлагъанды.
— Бюгюн эсгериуню эм бушууну кюню онлайн халда барады.
— Нальчикде Кулиев атлы орамда къурулуш ишле барадыла.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: