Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.16
— Коронавиусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.
— «Малкъар. 20-чы ёмюрде» деген ат бла Темукуланы Борисни 6-томлукъ китабы чыгъады.
— Губула кёпден-кёп жайыла барадыла.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: