Радио КБР 13.00 bal – 2020.07.09
— 10-чу июльдан бир къауум организациялагъа ишлерге эркинлик бериледи.
— Къабарты-Малкъарда «Казбекден — Эльбрусха дери» деген ат бла квадроцикл экспедиция барады.
— Пенсия фонд июль айгъа тёлеулени берип бошагъанды.
— жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: