Радио КБР 13.00 bal – 2019.08.23
— Машукда 2-чи сменни кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.
— Экстремизмни профилактикасына жораланган кенгеш болгъанды.
— Маданият жашаудан
— Ипподромда ат чаришле барадыла
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: