Радио КБР 13.00 bal – 2019.08.20
— Казбек Коков малкъар театрда болгъанды.
— Имамла усталыкъларын ёсдюредиле.
— Бабайланы Къууанчны хурметине дзюдодан турнир барады.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: