Радио КБР 11.00 bal – 2020.05.26
— Тюнене 11-чи кл.бошагъанлагъа ахыр къонгуроула къагъылгъандыла.
— КъМ-ны элли урунганлары озгъан жылда файдалы ишлегендиле.
— РФ-ны Конституциясына тюрлениуле кийириуню юсюнден оюмла.
— жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: