Радио КБР 11.00 bal – 2019.08.19
— Казбек Коков Прохладна районда болгъанды.
— Машукда 1-чи смени кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.
— Абаданлагъа прививка этедиле
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: