Радио КБР 18.00 bal — 2019.11.12
— Дмитрий Медведев Москвада президиумну советини жыйылыуун бардыргъанды.
— Казбек Коков Ространснадзорну оноучулары бла тюбешгенди.
— Наркополициячыла аскерге чакъырылгъан жаш адамла бла профилактика ушакъ бардыргъандыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: