Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.24
— Казбек Коков Хабаровск крайда ёлгенлеге къайгъы сёз бергенди.
— Прокуратураны коллегия жыйылыуу болгъанды.
— «Къоркъуусузлукъну школу»деген прокетни кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: