Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.15
— »Зори Кавказа»деген ат бла жайгъы джип-фестиваль ётгенди.
— Роспотребнадзор сууну ынтышын тинтгенлей турады.
— Бюгюн «Элбрус къуршоуну» ахыр кюнюдю.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: