Радио КБР 18.00 bal — 2019.05.20
— Терроризмни профилктикасына жораланган жыйылыу болгъанды
— Тамбла Кавказ урушда ёлгенлени эскериу кюндю.
— ГИБДД рейдле бардырады.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: