Радио КБР 18.00 bal — 2019.03.15
— Парламентни Президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды.
— Огъары Малкъарда «Ана тилим,жаным-тиним»деген конкурс барады.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: