Радио КБР 18.00 bal — 2019.02.28
— Казбек Коков белгили художник Мухадин Кишев бла тюбешгенди.
— Котляревский станицада 40-жыллыкъ байрамны белгилегендиле.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: