Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.13 18:34
— Республиканы энергетиклери къышха хазырдыла.
— Нальчикде сабий садлагъа къошакъ жерле ишленедиле.
— Нартанда маданият юйню къурулушу башланганды.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: