Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.17 18:27
— Черек районда туризмни айнытыуну амалларын излейдиле.
— «Халкъ участковыйни»1-чи уруму бошалгъанды.
— маданият жашаудан
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: