Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.25 18:34
— Россейни жигитлери окъуучула бла тюбешедиле.
— Жаза тапдырыу къуллукъну КъМ-да идарасы инсанланы приёмгъа аллыкъды.
— Жер- жерледен билдириуле….
— Спортну юсюнден

Поделиться: