Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.23 18:22
— Юрий Коков Санкт-Петербургда халкъла аралы форумгъа къатышырыкъды.
— Парламентни депутатлары Бабугентде болгъандыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: