Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.05
— Сеченов атлы клниканы врачлары коронавирусдан ауругъанланы багъыу къуумлагъа болушлукъ этедиле.
— 2020-чы жылда республикада 33-спорт обьектни ишлерге белгиленеди.
— 1-чи июльда референдум боллукъду
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: