Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.21 18:20
— 1-чи октябрьде халкъны санын жазыу иш башланырыкъды.
— Къурулуш бёлюмде кёрюмдюле игидиле.
— Маданият жашаудан
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: