Радио КБР 18.00 bal — 2018.01.16 18:25
-Жигитлени саугъаларын жууукъларына бергендиле.
-Нальчикде шахмат-шашка клубну къурулушу башланнганды.
— Жер-жерледен бла спортдан билдириуле.

Поделиться: