Радио КБР 18.00 bal — 2017.12.05 18:29
— Шимал Кавказгъа инвесторланы чакъырадыла.
— КъМ-р »Жаш архивчи» деген конкурсха къатышырыкъды…
— Нальчикни сют комбинатында продукцияны качествосун тинтгендиле.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: