Радио КБР 16.00 bal — 2017.10.12 16:36
— Александр Цыплухин «Газпром межрегионгаз Нальчик» деген компаниягъа башчылыкъ этерикди.
— Курортла эм туризм жаны бла министерствода пресс-конференция ётгенди.
-Алчы устазлагъа Президент грантла берилгендиле.
-Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: