Радио КБР 15.00 bal — 2018.10.23 15:23
— Казбек Коков ич ишле министерстовну жыйылыууна къатышханды.
— Жамауат бириулени келечилерине семинар къуралгъанды.
— Шалушкада межгит ишлене турады.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: