Радио КБР 15.00 bal — 2018.09.19 15:27
— МЧС- эллеге къоркъуулу жерлени белгилегенди.
— Предпринимательле Дагъыстанда болгъандыла
— Маданият жашаудан.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: