Радио КБР 15.00 bal — 2019.10.16
— Мусукланы Алий Правительствону председателини къуллугъуна салынганды.
— Афган урушну сакъатларына медицина болушлукъну игилендириу мадарла этиледиле.
— Май районда байрамла ётерикдиле.
— Республикагъа грипден вакцина келгенди.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: