Радио КБР 15.00 bal — 2018.07.09 15:29
— Эльбрус районда жамауатны сынам халда халкъны санын жазыу бардырыллыкъды.
-«Эльбрус къуршоу-2018» деген аскер конкурсну экинчи уруму бошалгъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: