Радио КБР 15.00 bal — 2019.05.20
— Терроризмни профилктикасына жораланган жыйылыу болгъанды
— Тамбла Кавказ урушда ёлгенлени эскериу кюндю.
— Республиканы мюлклери Азербайджанда кёрмючге къатышадыла.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: