Радио КБР 15.00 bal – 2020.07.08
— Къабарты-Малкъарны элли урунганлары къыралдан бир миллиард бла 200 миллион сом болушлукъ алгъандыла.
— Нальчикни солуу паркы эм зоопаркы карантинден сора жангыдан ачылгъандыла.
— Минги тауну тийресинде Микитаев атлы окъуула башланадыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: