Радио КБР 15.00 bal — 2019.03.15
— Парламентни Президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды.
— Черек районда «Ана тилим,жаным-тиним»деген конкурс барады.
— Республиканы автомобиль жолларын тапландырыу жаны бла ишле ётерикдиле.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: