Радио КБР 13.00 bal — 2019.09.11
— Нальчикде 4-чю гимназияда Евгений Примаковха эскертме ачылгъанды.
— Миллет проектле жашаугъа сингдириледиле.
— «Халкъ участковыйны» айырыкъдыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: