Радио КБР 13.00 bal — 2018.11.09 13:28
— Тамбла полициячыланы байрам кюнлериди.
— Саратов шахарда «Калина красная» деген жыр-конкусну гала-концерти ётгенди.
— Школчуланы соллу кезиулеринде.
— Маданият жашаудан.
— Спортдан билдириу.

Поделиться: