Радио КБР 13.00 bal — 2017.11.06 13:26
— КъМ-да халкъланы бирлигини кюнюн белгилегендиле.
— «Элбрус» курортда къыш тау-лыжа кезиу ачылгъанды.
— «Мамырлыкъ эм къууанч,сизге саула»деген ат бла фестиваль ётгенди.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: